Ասոցիացիա

Գործունեություն

Ասոցիացիան իր գործունեության ողջ ընթացքում իր առջև նորանոր խնդիրներ է դնում և հաջողությամբ իրականացնում դրանք: Այսօր էլ, ՀՍԱ գործունեությունն ուղղված է առողջության պահպանմանն ու քաղաքացիների բուժօգնություն ստանալու հիմնական հավասար իրավունքների պաշտպանությանը, սրտային հիվանդությունների առաջնային և երկրորդային կանխարգելման միջոցառումների մշակմանն ու ներդրմանը, սրտաբանության և կից գիտությունների ասպարեզում, բժշկագիտության տեսական և առողջապահության գործնական հարցերի գիտական մշակմանը և այլն։
Մեծ գիտական ներուժ ունեցող կազմակերպությունը հսկայական նշանակություն է տալիս գիտաժողովների և սեմինարների կազմակերպմանն ու անցկացմանը, ինչպես նաև երիտասարդ մասնագետների դպրոցների ստեղծմանը։