Ասոցիացիա

Վեբինարներ

Անցնելով հետևյալ հղումով կարող եք դիտել նախորդ տարիների ընթացքում կայացած ECCC վեբինարների ձայնագրություննրը և ստուգել ձեր գիտելիքները հետագա թեստով` https://www.santearmenieacademy.org