Ասոցիացիա

Աշխատանքային խմբեր

  • Սրտային անբավարարություն – պրոֆ. Հ. Սիսակյան
  • Անհետաձգելի սրտաբանություն – պրոֆ. Հ. Հայրապետյան
  • Պատկերային հետազոտություններ – պրոֆ. Ար. Չիլինգարյան
  • Կանխարգելիչ սրտաբանություն և հիպերտենզիա – պրոֆ. Պ. Զելվեյան