Ասոցիացիա

Երիտասարդ սրտաբաններ

Պատմություն

Անդամներ

Նախագահ

 • Ռ.Վ. Շամոյան

Փոխնախագահ

 • Ս.Կ. Պեպոյան

ՀԵՍԽ դերը

Հայաստանի երիտասարդ սրտաբանների խումբը ՍՀԱ շրջանակում գործող պաշտոնական կառույց է, որը լավ հարթակ է երիտասարդ սրտաբանների կարիերայի զարգացման համար:

Նպատակները

 • Կազմակերպել երիտասարդ սրտաբանների մասնակցությունն ազգային և միջազգային համագումարներին ու սեմինարներին:
 • Ակտիվ մասնակցություն կրթական և գիտական ծրագրերին:
 • Կազմակերպել սեմինարներ և կոնֆերանսներ սրտաբանության տարբեր թեմաների վերաբերյալ:
 • Տարեկան մի անգամ կազմակերպել ամառային դպրոց:
 • Ակտիվ համագործակցություն ESC երիտասարդ կազմավորում-ների և երիտասարդ սրտաբանների այլ միջազգային կազմակեր-պությունների հետ:
   

Անդամակցություն

Եթե ՍՀԱ անդամի տարիքային շեմը չի գերազանցում 40-ը, ապա նա ինքնաբերաբար համարվում է ՀԵՍԽ անդամ և ՍՀԱ անդամակցության համար կարող է վճարել 50%:

Կորիզի, նախագահի և փոխնախագահի ստեղծումը

 • Կորիզը ստեղծվում է 4 տարին մի անգամ և հաստատվում ՍՀԱ խորհրդի կողմից:
 • Նախագահը և փոխնախագահը առաջարկվում են ՀԵՍԽ կորիզի անդամների կողմից և հաստատվում ՍՀԱ խորհրդի կողմից՝ 4 տարին մի անգամ,
 • Եթե կորիզի անդամը հրաժարական է տալիս, ապա նոր կորիզի անդամ ընտրվում է ՀԵՍԽ կողմից և հաստատվում ՍՀԱ խորհրդի կողմից:

 

Հետադարձ կապի տվյալներ

Մենք ունենք ֆեյսբուքյան էջ, որտեղ կարող եք հետևել մեր գործունեությանը: Էջը կոչվում է ‘Young Cardiologists Group of Armenia’:

 

Նախագծեր

 • Կրթական նախագծեր
  • Ամառային դպրոց
  • ՍԹՎ ուսուցում
  • ՈՒղեցույցների թարգմանություն